رسالت سایت کمرد، معرفی و بهره وری تولیدکنندگان، صنعتگران، هنرمندان، فروشگاه ها و کسبه محترم منطقه صنعتی کمرد می باشد. ما اعتقاد داریم که با همکاری یکدیگر، می توانیم از تمام قابلیت های منطقه استفاده نماییم و گامی موثر در جهت اشتغال و درآمدزایی بیشتر برداریم.

با معرفی کسب و کار خود در سایت کمرد، می توانید از قابلیت های یکدیگر جهت درآمدزایی استفاده نمایید. اگر در کارگاه خود، دستگاهی دارید که در بعضی از ساعات روز، روشن نمی باشد و دغدغه ی یافتن مشتری و بیکار نماندن دستگاه ها و کارمندان خود را دارید، اگر در کارگاه خود، زمان کافی برای طراحی ندارید و می خواهید این زمان را به طراحان دیگری بسپارید که دغدغه پیدا کردن مشتری دارند، اگر خدماتی دارید که می تواند به کسب و کارهای دیگر کمک کند و برای شما درآمدزایی ایجاد کند، اینجا محل مناسبی برای معرفی کسب و کار شماست.